Siswa yang tidak masuk hari ini

Fri, 25 Jun 2021 05:23:38 +0700

= Sudah dikonfirmasi oleh guru setempat

Nama siswa Kelas Jurusan Keterangan Tanggal masuk
  Joviandor nopier marbun 12 RPL Izin 2017-09-10
Saddil ramdani 12 TSM Izin 2017-09-17
Yiek alfian rifky ananda 12 RPL Alpha 2017-09-14
  Fahrizal 12 RPL Sakit 2017-09-10
  Kevin hendra wijaya 12 RPL Izin 2017-09-08
  Fadlawalad zo carli 12 RPL Sakit 2017-09-15